Frivillig

Vi har siden 2003 været frivillig i Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afd.

Heidi er uddannet samaritter og har siddet med i afdelingsbestyrelsen siden 2004. I 2005 blev hun udnævn til kasserer.

Bjarne har arbejdet med PR og sociale arrangementer.

Trine har været aktiv på vagter siden 2008, og er snart udannet samaritter.

Mads og Emma er endnu ikke aktive men har været med på vagt et par gange og deltager i de sociale arrangementer i afdelingen.

Afdelingen arbejder mest med samarittervagter og udbredelsen af førstehjælp.

Et nyt tiltag der er startet op i år er Julehjælpen, hvor Heidi er tovholder.

 

 

facebook marketing